Carregant...
Feedback
Blog

Una altra manera d'utilitzar llistes de LonelyDrops sense desplegables

Encara que la versió 1.0 de LonelyDrops estava inicialment pensada per ser utilitzada amb llistes sobre elements desplegables tipus SELECT, pensem que és convenient donar a conèixer altres formes de manipular les llistes per aconseguir altres tipus de presentacions per pantalla. En aquest cas, hem preparat un exemple d'una llista de països organitzada per continents amb enllaços sobre cada país.

LonelyDrops té disponible una sèrie d'Arrays en Javascript que contenen les dades emmagatzemades en cada llista. El format d'aquest Array no canviarà mai sota la versió 1.0 de LonelyDrops (i les versions posteriors no afectaran en cap manera a les implementacions realitzades amb la versió 1.0 de LonelyDrops)

El secret per aconseguir altres presentacions més enllà de llistes desplegables SELECT és a utilitzar els Arrays que poden ser extrets directament dels arxius que contenen les dades de les llistes. Per exemple,

  http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/ca/countries

A continuació us mostrem un petit exemple en Javascript de manipulació d'aquestes llistes per aconseguir altres presentaciones per pantalla de les dades emmagatzemades a LonelyDrops.

  http://www.lonelydrops.com/dp/local/example8.void

© 2021  • Condicions generals del lloc web  • Condicions d'ús del servei LonelyDrops API