Carregant...
Feedback
LonelyDrops API

Compatibilitat i requeriments previs

 
AVÍS LEGAL. SI US PLAU, LLEGEIX ATENTAMENT LES CONDICIONS D'ÚS ABANS D'UTILITZAR AQUEST SERVEI

Compatibilitat amb navegadors

L'API de Lonelydrops funciona correctament amb els següents navegadors:

 • Firefox 2.0 o superior
 • Internet Explorer 6.x o superior
 • Safari 4.0 o superior

Requeriments previs

Per tal d'executar l'API de LonelyDrops en un navegador web, necessitaràs carregar prèviament l'arxiu del nucli de la llibreria de JQuery (en versió 1.2.6 o superior). La llibreria de JQuery la pots descarregar del lloc web oficial:

http://jquery.com

o recuperarla en temps d'execució des dels servidors de javascript de Google simplement insertant dues linies de codi en les teves pàgines html.

<script src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script> google.load("jquery", "1.2.6"); </script>

Informació bàsica

 
L'API de Lonelydrops es troba separada en diferents arxius Javascript, accessibles sota les següents crides:

ARXIU DEL NUCLI

http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/core.js

Conté les funcions Javascript principals i necessàries per al correcte funcionament del sistema (la seva inclusió a la pàgina és obligatòria)

ARXIU D'UNA LLISTA (agrupat per una llista pare si existeix)

http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/language_code/list_code

Conté totes les dades necessàries per a construir una llista específica identificada pel codi (list_code) sota un idioma específic (language_code)

Per exemple,
http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/ca/countries

En cas de necessitar la llista desagrupada, la url hauria de ser cridada de la següent manera:

http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/language_code/list_code/ungrouped

QUÈ ÉS AIXÒ DE LES LLISTES DESAGRUPADES?

Normalment, les llistes es troben agrupades per la seva llista pare (si existeix). Per exemple, la llista de països sol descarregar-se agrupada per la seva llista pare que és la llista de continents. En alguns casos, l'agrupació dels valors de la llista pot no interessar. Per exemple, les zones horàries es troben agrupades per país, però com la majoria de països només tenen una única zona horària, l'agrupació per país en aquest cas no proporciona cap informació adicional a la llista (però si que increment la seva mida innecessàriament). En aquests casos, les llistes poden ser generades de forma desagrupada, simplement afegint ungrouped al final de la url.

Per exemple,
http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/ca/timezones_by_country/ungrouped

LLISTES DISPONIBLES

IDIOMES DISPONIBLES

CodiContingut de la llista
countriesConté una llista amb tots els països del món
continentsConté una llista amb els continents
timezones_by_countryConté una llista amb les zones horàries
spain_autonomiesLlista de comunitats autònomes d'Espanya
spain_provincesLlista de províncies d'Espanya agrupades per comunitat autònoma
spain_townsLlista de poblaciones d'Espanya agrupades per província
CodiIdioma
enAnglès
esEspanyol
caCatalà

Vols descobrir una mica més com va tot? Mira't alguns exemples

 

Funcions de Javascript

 

drops.fillSelect(config)

Omple i configura un element SELECT d'HTML segons l'objecte config.

  config pot contenir els següents elements etiquetats:

  • id: Identificador de l'element SELECT
  • code: Conté el codi principal associat a la llista que es crearà en l'element SELECT
  • parent (opcional): Pot contenir un valor de la llista pare amb el que es filtraran els valors de la llista actual
  • lang (opcional): Defineix l'idioma dels valors de la llista (l'Anglès s'agafarà per defecte en el cas de que aquest paràmetre no es trobi definit)
  • allowVoid (opcional): Indica si el SELECT ha de tenir un valor inicial buit (en cas de no estar definit allowVoid prendrà el valor de fals)
  • voidMessage: Conté el missatge que es mostrarà en l'element buit inicial (si allowVoid = true )
  • def (opcional): Defineix el valor seleccionat per defecte per aquesta llista
  • onChange (opcional): Conté la definició d'una funció que serà cridada cada vegada que el valor del SELECT canvïi de valor. Aquesta funció no rebrà cap paràmetre d'entrada i no retornarà cap paràmetre de sortida (pots revisar alguns dels exemples per entendre com funciona)

  NOTA: És necessari carregar prèviament un arxiu amb el format següent:
  http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/language_code/list_code

drops.getLabel(code, currValue, lang)

Retorna el text del valor definit per currValue de la llista definida per code en l'idioma identificat per lang

NOTA: És necessari carregar prèviament un arxiu amb el format següent:
http://www.lonelydrops.com/drops/1.0/list/language_code/list_code

Vols descobrir una mica més com va tot? Mira't alguns exemples

 
© 2021  • Condicions generals del lloc web  • Condicions d'ús del servei LonelyDrops API