Carregant...
Feedback
LonelyDrops API

LonelyDrops API: Condicions d'ús del servei

 

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris del servei LonelyDrops API. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'enlleçar-se al servei LonelyDrops API i/o utilitzar-ne els resultats que s'hi ofereixen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s'informa que el titular del lloc web és l'empresa Conductiva Online Services SL –en endavant "Conductiva Online"–, amb domicili social a c/ pare gallissà, 5, 1r 1a (08500 Vic, Estat espanyol), amb el NIF núm. B65152100.

CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI LONELYDROPS API

L'accés i ús del servei LonelyDrops API ("LonelyDrops API") per part de l'usuari està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI LONELYDROPS API, vigents en el moment de l'accés, que demanem que l'usuari llegeixi detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquesta web i el servei LonelyDrops API.

ÚS LEGÍTIM

El servei de LonelyDrops API està a disposició per ús personal, comercial o no comercial sota la responsablilitat de l'usuari. L'usuari no pot utlitzar la funcionalitat del servei que ofereix LonelyDrops API amb un servei o producte que entri en competència amb productes o serveis oferts per Conductiva Online.

Si l'usuari està interessat a fer una altra cosa diferent a l'esmentada anteriorment, primerament haurà d'obtenir el consentiment escrit de Conductiva Online. En cas contrari, Conductiva Online es reserva el dret d'emprendre mesures legals.

L'usuari no pot utilitzar LonelyDrops API de manera que directa o indirectament violi cap llei o dret de propietat intel·lectual. Això inclou lleis i drets de propietat intel·lectual d'Espanya així com també d'altres països.

Si l'usuari té algun dubte sobre l'ús, algun comentari sobre LonelyDrops API o algun suggeriment sobre com millorar-lo, pot utilitzar la secció de feedback. L'usuari ha de tenir en compte que fent això, també atorga el permís a Conductiva Online per a utilitzar i incorporar els seus suggeriments, idees o comentaris a LonelyDrops API sense cap compensació a canvi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'usuari accepta no eliminar, ocultar ni alterar la nota de copyright, les marques comercials o altres notes de propietat que es fixen i s'estableixen a LonelyDrops API. L'usuari també reconeix que Conductiva Online té tot el drets, títols i participació a i per a LonelyDrops API, incloent sense limitacions tots els drets de propietat intel·lectual ("els Drets de Conductiva Online"). Els Drets de Conductiva Online inclouen drets sobre el següent: (1) els APIs desenvolupats i proporcionats per Conductiva Online i (2) tot el programari associat amb el servidor de LonelyDrops API. Els Drets de Conductiva Online no inclouen el següent:(1) components de tercers utilitzats com a part de LonelyDrops API; o (2) programari desenvolupat per l'usuari conjuntament amb la utilització de LonelyDrops API.

PUBLICITAT

Sempre que l'usuari compleixi amb les obligacions d'aquest acord, pot indicar en un producte o servei, que hagi creat, que en aquest s'ha utilitzat o s'ha basat en LonelyDrops API sempre que aquests productes o serveis, sota l'opinió raonable de Conductiva Online, (1)no es perjudiquin, infringeixin o alterin les marques registrades de Conductiva Online, (2) no violin lleis vigents, i (3) no infringeixin drets de tercers. Si l'usuari desitja utilitzar la marca comercial de CONDUCTIVA i/o el seu logo d'alguna altra manera, primerament cal obtenir el consentiment escrit de Conductiva Online.

AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El servei de LonelyDrops API es troba actualment en versió beta i no ha estat testat ni depurat completament. Com a conseqüència, Conductiva Online s'eximeix de tota responsablitat en cas de qualsevol perjudici derivat de la utilització de LonelyDrops API.

El servei de LonelyDrops API s'ofereix "tal com és" sense cap garantia en absolut. Conductiva Online s'eximeix fins al major grau permès per la llei de tota garantia explícita, implícita i reglamentària, incloent, sense limitació, les garanties de mercantabilitat, adeqüació per a un propòsit determinat i la no vulneració dels drets de propietat. Conductiva Online s'eximeix de qualsevol responsabilitat pel que fa a la seguretat, responsabilitat, exactitud, disponibilitat i funcionament de LonelyDrops API. L'usuari entén i està d'acord que utilitzarà LonelyDrops API a discreció i sota la teva responsabilitat i serà l'únic responsable de quasevol dany del sistema operatiu o pèrdua d'informació que resulti de la descàrrega o utilització de LonelyDrops API.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

El servei LonelyDrops API es proporciona de manera gratuïta. Així doncs, l'usuari està d'acord que Conductiva Online no té cap responsabilitat basada o derivada de la utilització de LonelyDrops API. Conductiva Online sota cap circumstància tindrà responsabilitat sobre cap usuari pel que fa a la seva utilització o mala utilització de LonelyDrops API. Aquesta limitació de responsabilitat s'aplica per tal d'impedir la cobertura sobre danys directes o indirectes, incidentals, conseqüents, especials, exemplars i punitius tant si la reclamació es basa en una garantia, contracte, greuge (incloent negligència), o d'altra banda, fins i tot, si Conductiva Online ha estat informada de la possibilitat d'aquests danys. Aquesta limitació de responsabilitats s'aplicarà tant si els danys sorgeixen de l'ús o mal ús i dependència de LonelyDrops API, de la incapacitat d'utilitzar LonelyDrops APIs, o de la interrupció, suspensió o finalització de LonelyDrops API (inclosos els danys contrets a terceres persones).

INDEMNITZACIÓ

L'usuari està d'acord a indemnitzar, defensar i eximir de tota responsabilitat Conductiva Online, i els seus treballadors, directors, agents, llicenciants i llicenciataris (col·lectivament, "les Parts Indemnitzades") contra tota responsabilitat i costos concrets per les Parts Indemnificades pel que fa a qualsevol reclamació derivada fora de la utilització de LonelyDrops API, incloent, sense limitació, els honoraris raonables d'advocats. L'usuari es compromet a cooperar en tot el que li sigui possible en defensa de qualsevol reclamació. Conductiva Online es reserva el seu dret d'assumir la defensa i control exclusius de qualsevol assumpte subjecte a indemnització.

DURACIÓ I FINALITZACIÓ

Si l'usuari desitja finalitzar aquest Acord, cal que simplement deixi d'utilitzar el servei de LonelyDrops API. Conductiva Online pot finalitzar aquest Acord (i el servei) en qualsevol moment, amb causa o sense.

LLEIS APLICABLES

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Vic. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s'inclouran de forma destacada a la web.

© 2021  • Condicions generals del lloc web  • Condicions d'ús del servei LonelyDrops API